کتاب گیسو (مجموعه آثار برگزیدگان اولین رویداد ملی استعدادیابی نویسندگی ایران)
کتاب گیسو (مجموعه آثار برگزیدگان اولین رویداد ملی استعدادیابی نویسندگی ایران)

رویداد ملی عصر نویسندگی (اولین رویداد استعدادیابی نویسندگی ایران)

  1. کتاب گیسو (مجموعه آثار برگزیدگان اولین رویداد بزرگ استعدادیابی نویسندگی ایران):
  2. ساخت و ثبت دفتری تندیس رسمی رویداد:
  3. صدور و ثبت گواهینامه بین المللی UCSYD از کشور دانمارک:
  4. صدور سرتیفیکیت رسمی رویداد ملی استعدادیابی نویسندگی ایران: